Podstawowe umiejętności profesjonalnego prowadzenia rozmów telefonicznych

Podstawowe umiejętności profesjonalnego prowadzenia rozmów telefonicznych

Krótki opis: Szkolenie obejmuje najlepsze praktyki dotyczące nawiązywania kontaktów i odbierania połączeń, nagrywania i pozostawiania wiadomości poczty głosowej oraz zalecenia na temat korzystania z telefonów komórkowych.

Pełen opis szkolenia: Praktycznie każda firma na świecie korzysta z telefonów w celu obsługi przynajmniej części jej działalności. W przypadku wielu organizacji telefon stanowi podstawową formę komunikacji z kontrahentami, klientami i współpracownikami. W kontekście wirtualnych środowisk pracy zdobywających coraz większą popularność w biznesie odpowiednia kultura prowadzenia rozmów telefonicznych przez pracowników jest ważna jak nigdy dotąd. Niniejsze szkolenie pozwala zdobyć podstawowe umiejętności w tym zakresie. Obejmuje ono najlepsze praktyki dotyczące nawiązywania kontaktów i odbierania połączeń, nagrywania i pozostawiania wiadomości poczty głosowej oraz zalecenia na temat korzystania z telefonów komórkowych. Czas trwania szkolenia - 1 godzina

Cena za jedną licencję: 89,00

  Kup Cofnij