Planuj skuteczne spotkania biznesowe

Planuj skuteczne spotkania biznesowe

Krótki opis: To szkolenie pozwoli ci poprawić jakość twoich zebrań i umożliwi opracowanie strategii niezbędnych do przygotowywania spotkań biznesowych na podstawie analizy komponentów zebrania, takich jak cel, czas, plan i atmosfera.

Pełen opis szkolenia: Jeśli w firmach organizowane są spotkania, spędza się na nich naprawdę mnóstwo czasu. Ostatnie badania przeprowadzone wśród wiodących firm wykazały, że kadra kierownicza spędza na zebraniach ponad połowę swojego czasu. Te same badania wskazały, że ponad 30% wszystkich spotkań jest uważana przez kierowników za bezefektywne. To szkolenie pozwoli ci poprawić jakość twoich zebrań. Umożliwi opracowanie strategii niezbędnych do przygotowywania spotkań biznesowych na podstawie szczegółowej analizy wszystkich komponentów zebrania, takich jak uczestnicy, miejsce, cel, czas, plan i atmosfera. Specjaliści, którzy rozwijają swoje umiejętności organizacyjne, członkowie zarządów i komitetów, uczestnicy zebrań, asystenci zarządów oraz osoby przygotowujące się do działalności w dziedzinie biznesu. Czas trwania szkolenia - 2,5 godziny

Cena za jedną licencję: 79,00

  Kup Cofnij