Podstawy obsługi klienta: Nawiązywanie dobrych stosunków w relacjach z klientami

Podstawy obsługi klienta: Nawiązywanie dobrych stosunków w relacjach z klientami

Krótki opis: Kurs ten obejmuje takie zagadnienia jak: umiejętność budowania więzi z klientami, demonstrowanie pozytywnej postawy, zwracanie szczególnej uwagi na potrzeby klientów i zrozumienie ich uczuć poprzez empatię.

Pełen opis szkolenia: Nawiązywanie dobrych stosunków leży u podstaw dobrej obsługi klienta i silnych relacji z klientami. Aby nawiązywać dobre stosunki z klientami trzeba ich znać, rozumieć ich sytuację i wysłuchiwać z empatią ich problemów. Nawiązanie dobrych stosunków może prowadzić do doskonałych relacji z klientami oraz z reprezentowaną przez nich firmą. Niniejszy kurs przedstawia sposób nawiązywania dobrych stosunków z klientami dzięki podejściu ukierunkowanemu na klienta. Obejmuje to umiejętność budowania więzi z klientami, demonstrowanie pozytywnej postawy, zwracanie szczególnej uwagi na potrzeby klientów i zrozumienie ich uczuć poprzez empatię. Czas trwania szkolenia - 1 godzina

Cena za jedną licencję: 89,00

  Kup Cofnij