Kształtowanie kierunku obsługi klienta w Twojej organizacji

Kształtowanie kierunku obsługi klienta w Twojej organizacji

Krótki opis: Ten kurs omawia strategie stosowane do kształtowania kierunku obsługi klienta w Twojej organizacji, w tym określanie momentów prawdy, wdrażanie wymiernych standardów obsługi oraz metody rozwijania twojej strategii obsługi klienta.

Pełen opis szkolenia: Istnieje wiele momentów definiujących lub momentów prawdy, które mogą być rozstrzygające dla każdej transakcji czy usługi. Aby skutecznie pokierować tymi momentami prawdy, ważne jest dla organizacji usługowych – a konkretnie dla liderów obsługi klienta – aby dodawać wartość do doświadczenia klienta przez tworzenie i wdrażanie silnych, jasno określonych standardów obsługi. Aby wdrożyć skuteczne standardy i strategie, musisz dostroić się do potrzeb i oczekiwań klienta, budując dynamiczną, elastyczną strategię obsługi, opartą na danych uzyskanych z badania rynku i informacji zwrotnych od klienta. Ten kurs omawia strategie stosowane do kształtowania kierunku obsługi klienta w Twojej organizacji, w tym określanie momentów prawdy, tworzenie i wdrażanie wymiernych standardów obsługi oraz metody rozwijania Twojej strategii obsługi klienta tak, aby zaspokajała ona zmieniające się potrzeby klientów. Czas trwania kursu - 1 godzina

Cena za jedną licencję: 89,00

  Kup Cofnij