Opracowywanie strategii nowego produktu

Opracowywanie strategii nowego produktu

Krótki opis: W ramach tego kursu użytkownik pozna narzędzia i metody pomagające w tworzeniu strategii dla nowych produktów lub nowej rodziny produktów, za które odpowiada.

Pełen opis szkolenia: Proces opracowywania produktu nie stanowi tajemnicy. Nie jest on również wyłącznie sprawą wydziału badań i rozwoju. Jednym z głównych obowiązków kierownika produktu jest tworzenie strategii nowego produktu. Oznacza to, że oprócz rozwijania celów dla nowego produktu konieczne jest również opracowanie planu osiągnięcia tych celów. W ramach tego kursu użytkownik pozna narzędzia i metody pomagające w tworzeniu strategii dla nowych produktów lub nowej rodziny produktów, za które odpowiada. Najpierw użytkownik pozna dwa elementy, które są kluczowe dla strategii nowego produktu. Następnie zapozna się z czterema etapami na drodze do strategii nowego produktu. Na zakończenie nauczy się metody integrowania wspomnianych wyżej etapów w ramach unikalnego planu. Czas trwania szkolenia - 2 godziny

Cena za jedną licencję: 89,00

  Kup Cofnij