Six Sigma: Zmniejszanie zmienności w celu podnoszenia jakości

Six Sigma: Zmniejszanie zmienności w celu podnoszenia jakości

Krótki opis: Dzięki kursowi poznasz określenie zmienności - czym ona jest, dlaczego i gdzie występuje, i w jaki sposób wywołuje straty - oraz kluczowe narzędzia identyfikacji i pomiaru tychże strat w firmie.

Pełen opis szkolenia: Jak byś zareagował, gdyby jeden z Twoich pracowników odezwał się do Ciebie w następujący sposób: "Co takiego? Oczekujesz, że wszystko będzie doskonałe?". Być może odpowiedziałbyś: "Oczywiście, że tak!". Tak naprawdę działania mające na celu uzyskanie prawie doskonałej jakości są uzasadnione i wykonalne. Sukces polega na zmniejszeniu zmienności za pomocą metodologii Six Sigma. "Zmienność", lub odstępstwo od wymagań klientów, może być nieodłączną cechą świata biznesu, jednak dzięki zastosowaniu zasad metodologii Six Sigma uzyskanie standardowej jakości na poziomie 99.9997% doskonałości jest realne. Właśnie ten cel przyświeca kursowi "Six Sigma: Zmniejszanie zmienności w celu podnoszenia jakości". Na początku poznasz określenie zmienności - czym ona jest, dlaczego i gdzie występuje, i w jaki sposób wywołuje straty - oraz kluczowe narzędzia identyfikacji i pomiaru tychże strat w firmie. Następnie zapoznasz się z podstawowymi przyczynami zmienności oraz sposobami ich klasyfikacji, co ułatwi ich wyeliminowanie. Nauczysz się podstaw zarządzania procesami. Kurs zakończy się dokładnym omówieniem zespołu Six Sigma oraz roli, jaką każdy zespół odgrywa w wykrywaniu i eliminowaniu zmienności. Następnie zastosujesz kluczowy model rozwiązywania problemów DMAIC w praktyce. Czas trwania szkolenia - 4 godziny

Cena za jedną licencję: 99,00

  Kup Cofnij