Model DMAIC metodologii Six Sigma: Definiowanie problemu

Model DMAIC metodologii Six Sigma: Definiowanie problemu

Krótki opis: Szkolenie wprowadzi Cię w szczegółowe techniki identyfikacji i zarządzania osobami, których wsparcie jest potrzebne do zagwarantowania sukcesu projektu Six Sigma.

Pełen opis szkolenia: "W czym leży problem?" Poszukiwanie odpowiedzi na to pytanie to tylko jeden ze sposobów dotarcia do istoty samego problemu. W ramach tego kursu - Model DMAIC metodologii Six Sigma: Definiowanie problemu - Green Belts oraz członkowie zespołu mają okazję zapoznać się z systematycznym, obiektywnym oraz mierzalnym procesem ustalania wyzwań, przed którymi stoi firma. W trakcie pierwszej lekcji - "Karta projektu" - poznasz wytyczne identyfikacji problemu, mierzenia projektu Six Sigma oraz wyznaczania jego celu. W trakcie drugiej lekcji - "Diagram SIPOC" - nauczysz się, jak tworzyć, a następnie stosować to użyteczne narzędzie w danej sytuacji w Twojej firmie. Ostatnia lekcja - "Analiza uczestników procesu" – wprowadzi Cię w szczegółowe techniki identyfikacji i zarządzania osobami, których wsparcie jest potrzebne do zagwarantowania sukcesu projektu Six Sigma. Potencjalne Green Belts oraz inni członkowie zespołów Six Sigma w firmach, które zdecydowały się już na wdrożenie metodologii Six Sigma. Czas trwania szkolenia - 4 godziny

Cena za jedną licencję: 99,00

  Kup Cofnij