Model DMAIC metodologii Six Sigma: Pomiar procesu

Model DMAIC metodologii Six Sigma: Pomiar procesu

Krótki opis: W trakcie tego kursu nauczysz się, co należy mierzyć, poznasz pięć typów danych, które można gromadzić, mocne strony technik pomiaru DPU i DPO oraz kluczowe funkcje narzędzia, jakim jest stratyfikacja danych.

Pełen opis szkolenia: Czy chcąc zmierzyć dywan pokojowy, posłużyłbyś się 10-centymetrową linijką? A co z pomiarem wadliwego procesu w firmie? Czy dysponujesz odpowiednimi narzędziami mierniczymi? Kurs "Model DMAIC metodologii Six Sigma: Pomiar procesu" udostępnia "Green Belts" oraz członkom zespołu techniki umożliwiające dokładne zlokalizowanie źródeł problemu oraz ich precyzyjny pomiar. W trakcie tego kursu nauczysz się, co należy mierzyć, poznasz pięć typów danych, które można gromadzić, mocne strony technik pomiaru DPU (ang. Defects per Unit; liczba wad na jednostkę) i DPO (ang. Defects per Opportunity; liczba wad na możliwość) oraz kluczowe funkcje narzędzia, jakim jest stratyfikacja danych. Zapoznasz się także z trzema narzędziami służącymi do zbierania danych, metodami próbkowania danych oraz wskazówkami dotyczącymi tworzenia własnego planu zbierania danych. Czas trwania szkolenia - 5 godzin

Cena za jedną licencję: 99,00

  Kup Cofnij