Model DMAIC metodologii Six Sigma: Kontrola poprawionego procesu

Model DMAIC metodologii Six Sigma: Kontrola poprawionego procesu

Krótki opis: Kurs koncentruje się na zagadnieniu utrzymania jakościna kontroli poprawionego procesu. W trakcie kursu poznasz zasady kontroli jakości. Dowiesz się, w jaki sposób wbudować kontrolę w proces oraz jak opracować najlepszy plan kontroli jakości.

Pełen opis szkolenia: Czy kiedykolwiek zdobyłeś się na wysiłek w dążeniu do samodoskonalenia, na przykład aby schudnąć lub przybrać na wadze, lub regularnie wykonywać ćwiczenia fizyczne? Jeśli tak, to wiesz, że równie intensywny wysiłek jest niezbędny, aby utrzymać osiągnięte efekty. To samo dotyczy poprawionego procesu biznesowego. Green Belts i członkowie zespołu Six Sigma podejmują określone wysiłki w celu poprawy procesu do poziomu Six Sigma. Tak samo intensywne wysiłki niezbędne są do utrzymania takiego poziomu. W niniejszym kursie skoncentrujemy się na zagadnieniu utrzymania jakości, czyli - posługując się językiem metodologii Six Sigma - na kontroli poprawionego procesu. W trakcie lekcji pierwszej poznasz zasady kontroli jakości. Dowiesz się, w jaki sposób w poprawiony proces wbudować kontrolę oraz jak opracować najlepszy plan kontroli jakości. W trakcie lekcji drugiej dowiesz się, jak w sposób ciągły monitorować poprawiony proces przy użyciu prostych wykresów. Ze względu na to, że program Six Sigma wymaga długotrwałego zaangażowania, poznasz także wskazówki i metody dotyczące utrzymania doskonałości na poziomie Six Sigma przez przejęcie odpowiedzialności za utrzymanie wysokiej jakości. Czas trwania szkolenia - 4 godziny

Cena za jedną licencję: 99,00

  Kup Cofnij