PMBOK Wstęp do zarządzania projektami

PMBOK Wstęp do zarządzania projektami

Krótki opis: W ramach tego kursu uczestnicy zapoznają się z ogólnymi zagadnieniami związanymi z zarządzaniem projektami. Przedstawione im zostaną najlepsze praktyki z poprawionego wydania "Kompendium wiedzy o zarządzaniu projektami" (PMBOK®).

Pełen opis szkolenia: Wyobraź sobie zadanie polegające na kierowaniu nieoczekiwanymi i nieprzewidywalnymi procesami, tak, aby spełnic wymagania wszystkich zainteresowanych stron co do kosztu, jakości i harmonogramu, w ramach ograniczonego czasowo przedsięwzięcia. To jest właśnie misja zarządzania projektami. Duże wyzwanie? Tak. Niewykonalne? Nie. We wszystkich branżach przemysłu pracują kierownicy projektów, których zadaniem jest wdrażanie procesów mających na celu kierowanie przedsiębiorstwem. Dziedzina zarządzania projektami staje się tak naprawdę coraz popularniejsza, ponieważ przybywa firm, które swą działalność opierają właśnie na projektach. Jednak nie wszystkie organizacje i branże dobrze zarządzają projektami. Część z nich nadal jeszcze marnuje czas, pieniądze i zasoby - nawet po wprowadzeniu procedur i protokołów. Ankieta przeprowadzona w 1995 r. przez firmę Standish Group wykazała, że jedynie 16 procent projektów związanych z tworzeniem oprogramowania zostało ukończonych na czas i zmieściło się w ustalonym budżecie, 31 procent zostało zaniechanych, a pozostałe 53 procent przekroczyło średnio o 189 procent zamierzone koszty i o 222 procent - czas realizacji. Ten dylemat jest źródłem frustracji dla wielu organizacji. Nie jest rzeczą niemożliwą, aby skutecznie wypełnić misję zarządzania projektami. Niektóre firmy nawet dobrze sobie z tym zagadnieniem radzą. Posiadając standardy, dobre wzorce oraz know-how, firmy te są w stanie zaprezentować zarządzanie projektami na światowym poziomie. W ramach tego kursu uczestnicy zapoznają się z ogólnymi zagadnieniami związanymi z zarządzaniem projektami. Przedstawione im zostaną najlepsze praktyki z poprawionego wydania "Kompendium wiedzy o zarządzaniu projektami" (PMBOK®), wydanego przez Project Management Institute (PMI®) w 2004 roku. Uczestnicy kursu w szczególności zapoznają się z cechami charakterystycznymi projektu, nauczą się odróżniać projekty od działań oraz definiować stopniowe uszczegółowianie. Będą w stanie określić kluczowe zasady i terminy związane z zarządzaniem projektami, zapoznają się z Obszarami Wiedzy PMBOK® oraz informacjami na temat zmiennych, które mogą mieć wpływ na wyniki projektów. Kurs ten stanowi skarbnicę wiedzy, opartą na najświeższych informacjach dotyczących dziedziny zarządzania projektami, tak więc kursanci będą mogli z powodzeniem wykorzystać poznane rozwiązania w swoich organizacjach. Kurs przygotowuje do egzaminu z zakresu PMBOK®. Kurs powstał w oparciu o trzecie wydanie "Kompendium wiedzy o zarządzaniu projektami" (PMBOK® Guide) z 2004 roku, wydane przez Project Management Institute (PMI®). Prawa autorskie i wszelkie inne prawa zastrzeżone. Materiały z tej publikacji zostały wykorzystane za zgodą PMI®.

Cena za jedną licencję: 99,00

  Kup Cofnij