PMBOK Cykl życia projektu i jego interesariusze

PMBOK Cykl życia projektu i jego interesariusze

Krótki opis: Szkolenie omawia zagadnienia związane z cyklem życia i fazami realizacji projektu. Przedstawia także czynniki które mogą mieć wpływ na cykl życia projektu.

Pełen opis szkolenia: Każdy projekt ma początek i koniec, ale co się dzieje między tymi dwoma punktami jest już mniej przewidywalne. Cykl życia projektu ma wiele zmiennych i właśnie to, w jaki sposób sobie z nimi poradzisz, zadecyduje o powodzeniu bądź niepowodzeniu projektu. Najlepiej znanymi zmiennymi, które zależą od ciebie, jako kierownika projektu są fazy projektu i jego interesariusze. Firmy mogą korzystać z tzw. szybkiej ścieżki, nakładając na siebie fazy projektu, lub realizować projekty liniowo, zaczynając każdą następną fazę dopiero po uzyskaniu produktów końcowych fazy poprzedniej. Wybór jednej z tych metod zależy od specyfiki projektu, obszaru działania przedsiębiorstwa i rodzaju produktów cząstkowych (końcowych produktów poszczególnych faz projektu). Aby podjąć właściwe decyzje kierownik projektu musi dobrze rozumieć, czym jest cykl życia projektu i co może mieć na niego wpływ. To szkolenie zostało opracowane na podstawie "A Guide to the Project Management Body of Knowledge" (PMBOK® Guide) - wydanie trzecie.

Cena za jedną licencję: 99,00

  Kup Cofnij