PMBOK Wprowadzenie do Grup projektów i rozpoczynanie projektu

PMBOK Wprowadzenie do Grup projektów i rozpoczynanie projektu

Krótki opis: Uczestnicy niniejszego kursu nauczą się identyfikować pięć Grup procesów - Rozpoczynanie, Planowanie, Wykonanie, Kontrolowanie oraz Zamykanie - opisanych w podręczniku Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide).

Pełen opis szkolenia: Przekazanie pałeczki w biegu sztafetowym pomiędzy biegaczami służy podwójnemu celowi. Dla pierwszego biegacza oznacza ona zakończenie jego części biegu. Dla drugiego biegacza, przekazanie stanowi dopiero początek. Przekazanie pałeczki jest zarówno wynikiem, jak i informacją wejściową. W każdym projekcie musi nastąpić wiele "przekazań pałeczki", co sprawia, że staje się on jako całość wysoce interaktywny. Podczas interaktywnego wydarzenia - zwanego projektem - zachodzą powiązane ze sobą procesy. Procesy te można pogrupować w pięć Grup procesów. Sztuka zarządzania projektem polega na zrozumieniu, które procesy wchodzą w skład poszczególnych grup i sposobu w jaki są one wzajemnie zależne. Uczestnicy niniejszego kursu nauczą się identyfikować pięć Grup procesów - Rozpoczynanie, Planowanie, Wykonanie, Kontrolowanie oraz Zamykanie - wyszczególnionych w podręczniku Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) opublikowanym przez Project Management Institute (PMI®). Uczestnicy zapoznają się z wzajemnymi relacjami Grup procesów, a także ich związkami z Obszarami kompetencyjnymi. Następnie przedstawione zostaną procesy zachodzące w każdej z grup. Kursanci zgłębią szczegółowo działania pierwszej z grup procesów - Rozpoczynania - by dowiedzieć się, w jaki sposób projekt jest inicjalizowany. Wszystkie pojęcia i informacje prezentowane w niniejszym kursie odpowiadają treści podręcznika PMBOK® Guide - wydanie trzecie. Po ukończeniu kursu uczestnicy uzyskają wartościowe, zgodne z najnowszymi trendami informacje o zarządzaniu projektami. Celem kursu jest wsparcie uczestników w przygotowaniu do egzaminu certyfikacyjnego PMBOK®. Treść kursu zgodna jest z zawartością podręcznika "A Guide to Project Management Body of Knowledge" (PMBOK® Guide) - wydanie trzecie, opublikowanego przez Project Management Institute (PMI®), Inc., 2004 (wszystkie prawa zastrzeżone). Materiały zawarte w niniejszej publikacji zostały wykorzystane za zgodą PMI®. Czas trwania szkolenia - 1,5 godziny

Cena za jedną licencję: 99,00

  Kup Cofnij