PMBOK Planowanie projektu

PMBOK Planowanie projektu

Krótki opis: Kurs omawia zagadnienia związane z zagadnieniem planowania projektu w oparciu o 21 procesów obejmujących zakres od opracowanie planu zarządzania projektem po planowanie jakości i określenie czynników ryzyka.

Pełen opis szkolenia: We wczesnej fazie planowania kierownicy projektu i członkowie zespołu mają największy wpływ na wyniki projektu. Podobnie jak sukces projektu może być wynikiem planowania, jego porażka także może stać się skutkiem niefrasobliwości członków zespołu w ustaleniu założeń. Najlepiej przygotowany okaże się zespół zarządzający projektem, potrafiący zrównoważyć to, co przewidywalne z nieuniknionymi zmianami. Zgodnie z PMBOK®, Grupa planowania składa się z największej grupy procesów - dokładnie z 21. Zakres procesów obejmuje wszystko od opracowania Planu zarządzania projektem, określenia zakresu i stworzenia harmonogramu, aż do planowania jakości i określania czynników ryzyka. Wszystkie z powyższych procesów muszą być umiejętnie przeprowadzone przy świadomości, że ich wyniki niekoniecznie pozostaną niezmienne, jako że planowanie stanowi czynność ciągłą. Doświadczeni kierownicy projektów stwierdzają, że sprostanie wymaganiom klienta jest w ostatecznym rozrachunku ważniejsze, niż utrzymanie projektu w ramach planu. Podczas niniejszego kursu jego uczestnicy poznają cele Grupy planowania i związanych z nią procesów. Poznają także odpowiedzi na pytania "co należy zrobić, w jaki sposób, kto ma to zrobić, ile będzie to kosztować oraz jak dobrze ma to zostać wykonane?" Każdy proces planowania zostanie pokrótce opisany, aby uczestnik kursu posiadł ogólne zrozumienie zakresu i głębi oddziaływania tej grupy procesów. Wiedza uzyskana podczas niniejszego kursu posłuży uczestnikom do rozwinięcia całego szeregu nawyków możliwych do zastosowania w praktyce. Celem kursu jest wsparcie uczestników w przygotowaniu do egzaminu certyfikacyjnego PMBOK®. Treść kursu zgodna jest z zawartością podręcznika "A Guide to Project Management Body of Knowledge" (PMBOK®) - wydanie trzecie, opublikowanego przez Project Management Institute (PMI®), Inc., 2004 (wszystkie prawa zastrzeżone). Materiały zawarte w niniejszej publikacji zostały wykorzystane za zgodą PMI®. Czas trwania szkolenia - 2,5 godziny

Cena za jedną licencję: 99,00

  Kup Cofnij