PMBOK Wykonanie, Kontrola i Zamknięcie projektu

PMBOK Wykonanie, Kontrola i Zamknięcie projektu

Krótki opis: Kurs omawia trzy grupy procesów związanych z postępem prac, oceną wydajności i podejmowaniem działań korygujących. Istotnym zagadnieniem jest także podsumowanie wykonania projektu i zdobytych doświadczeń.

Pełen opis szkolenia: Po rozpoczęciu i rozplanowaniu projektu czas przejść do sedna, czyli jego realizacji. Grupy wykonania i kontrolowania można porównać do żonglerki - utrzymywania w realizacji wielu równoczesnych działań przy jednoczesnym reagowaniu na nieprzewidziane zmiany w środowisku projektu. Podczas procesów wykonywania należy skupić się na realizacji celów projektu, natomiast procesy kontroli koncentrują się wokół przewidywania problemów i odnośnych działań zapobiegawczych. Grupa zamykania ma na celu zakończenie projektu; decyzja o dokończeniu prac projektu lub anulowaniu zależeć będzie od danej sytuacji. Trzy Grupy procesów objęte niniejszym kursem zawierają wiele procesów służących zarządzaniu postępem prac, oceną wydajności, podejmowaniu działań korygujących i podsumowaniu zebranych doświadczeń. Kompetentni kierownicy projektów rozumieją, że sukces osiągnięty w projekcie to w istocie niebezpieczeństwo. Aby w wyniku pojawiania się sukcesów projektu zapobiec zbytniemu wzrostowi pewności siebie w zespole i utrzymać właściwy kurs, każdy uczestnik musi realizować procesy z powyższych trzech Grup. Stosując informacje zawarte w PMBOK® - wydanie trzecie, uczestnicy kursu poznają cele stojące przed grupami Wykonania, Kontrolowania i Zamykania. Przedstawione zostaną im wszystkie odnośne procesy; uczestnicy nauczą się je opisywać. Celem kursu jest dostarczenie jego uczestnikom najświeższych wiadomości, które mogą pomóc w przygotowaniach do egzaminu certyfikującego PMI® Project Management Professional (PMP) lub w kształtowaniu postawy efektywnego, kompetentnego kierownika projektu. Treść kursu zgodna jest z zawartością podręcznika "A Guide to Project Management Body of Knowledge" (PMBOK®) - wydanie trzecie, opublikowanego przez Project Management Institute (PMI®), Inc., 2004 (wszystkie prawa zastrzeżone). Materiały zawarte w niniejszej publikacji zostały wykorzystane za zgodą PMI®. Czas trwania szkolenia - 1,5 godziny

Cena za jedną licencję: 99,00

  Kup Cofnij