Okresowego szkolenia BHP dla pracowników administracyjno-biurowych

Okresowego szkolenia BHP dla pracowników administracyjno-biurowych

Krótki opis: Okresowego szkolenia BHP dla pracowników administracyjno-biurowych

Pełen opis szkolenia: Szkolenie jest stworzone w oparciu o podstawę prawna związaną z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. oraz jego wejściem w życie z dniem 1. lipca 2005 roku. Rozporządzenie to zezwala na przeprowadzenie okresowych szkoleń BHP dla pracowników administracyjno-biurowych oraz kadry kierowniczej w ramach samokształcenia kierowanego, do którego zalicza się formuła szkoleń e-learningowych. Cel szkolenia: Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu: a) oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą, b) metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników, c) kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, d) postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych. Zakres szkolenia: 1.Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy 2.Postęp w zakresie oceny zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy oraz w zakresie metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i życia pracowników 3.Problemy związane z organizacją stanowisk pracy biurowej, z uwzględnieniem zasad ergonomii, w tym stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe i inne urządzenia biurowe 4.Postępowanie w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku. Warunkiem otrzymania zaliczenia jest zaliczenie Egzaminu końcowego na minimum 70%. Wynik kursanta zapisywany jest na platformie.

Cena za jedną licencję: 69,00

  Kup Cofnij