Kierowanie zespołami: Określanie celów, ról oraz wytycznych

Kierowanie zespołami: Określanie celów, ról oraz wytycznych

Krótki opis: W niniejszym kursie omówiono techniki tworzenia podwalin pod zespół odnoszący sukces poprzez tworzenie celów, przypisywanie ról oraz defionawanie strategii zespołu.

Pełen opis szkolenia: Sposób budowy zespołu jest ważnym czynnikiem w osiąganiu sukcesu zespołu. Szybkie i płynne doprowadzenie zespołu do wysokiej wydajności wymaga podstaw w postaci określenia celów, zidentyfikowania zadań projektu oraz przypisania do nich właściwych osób, a także zdefiniowania standardów zachowań w zespole, aby zapewnić współpracę między jego członkami w osiąganiu celów. W niniejszym kursie omówiono techniki tworzenia podwalin pod zespół odnoszący sukces. Obejmują one określanie celów, przypisywanie ról poszczególnym członkom zespołu oraz definiowanie konkretnych wytycznych dla prawidłowego zachowania członków zespołu w celu zminimalizowania konfliktów oraz optymalizacji pracy zespołu. Czas trwania szkolenia - 1 godzina

Cena za jedną licencję: 119,00

  Kup Cofnij