Kierowanie zespołami: Rozwój zespołu i jego kultury

Kierowanie zespołami: Rozwój zespołu i jego kultury

Krótki opis: Niniejszy kurs przedstawia rolę lidera zespołu o wysokiej efektywności oraz podkreśla znaczenie wysiłków na rzecz rozwoju kultury zespołu we wczesnej fazie jego tworzenia.

Pełen opis szkolenia: Henry Ford powiedział kiedyś, że łączenie się jest początkiem; bycie razem jest postępem; wspólna praca jest sukcesem. Ford znał znaczenie pracy zespołowej. Każdy, kto brał udział w jakimś projekcie lub pracował w zespole, powie Ci, że dynamika zespołu znacznie wpływa na wykonywanie pracy oraz jej otoczenie. Pozytywna, konstruktywna atmosfera może podtrzymać motywację i wydajność członków zespołu, podczas gdy negatywna atmosfera może mieć odwrotny skutek. Rozwój skutecznych zespołów projektowych jest jednym z głównych obowiązków lidera zespołu. Niniejszy kurs przedstawia rolę lidera zespołu o wysokiej efektywności oraz podkreśla znaczenie wysiłków na rzecz rozwoju kultury zespołu we wczesnej fazie jego tworzenia. Oferuje metody używane do zachęcania do udzielania się w zespole, a także parę kluczowych strategii używanych do budowy spójnej kultury zespołu poprzez zachęcanie do interakcji, określania kompetencji członków zespołu oraz promocję współzależności. Czas trwania szkolenia - 1 godzina

Cena za jedną licencję: 119,00

  Kup Cofnij