Kierowanie zespołami: Budowanie zaufania i zaangażowania

Kierowanie zespołami: Budowanie zaufania i zaangażowania

Krótki opis: Niniejsze szkolenie oferuje strategie skuteczne w budowaniu zaufania, oparte na zachęcaniu do szczerości, odpowiedzialności, uczciwości i pozytywnego nastawienia w zespole.

Pełen opis szkolenia: Członkowie wysoce skutecznych zespołów mają pewne cechy kluczowe takie jak szczere i uczciwe podejście, etyka osobista oraz pozytywne nastawienie. Jednak dwie cechy osobiste są szczególnie ważne u członków zespołu z dobrymi wynikami: zdrowa doza zaufania do innych oraz poczucie zaangażowania w zespole. We wczesnych fazach rozwoju zespołu każdy lider musi ustanowić struktury i procesy, które będą sprzyjać rozwojowi wspomnianych cech zespołu. Niniejsze szkolenie oferuje strategie skuteczne w budowaniu zaufania, oparte na zachęcaniu do szczerości, odpowiedzialności, uczciwości i pozytywnego nastawienia. Dodatkowo szkolenie oferuje liderom strategie zwiększania zaangażowania w zespole takie jak wspieranie, dawanie poczucia bezpieczeństwa, zapewnianie interesującej pracy oraz uznawanie wkładu i osiągnięć członków zespołu. Dzięki takim strategiom liderzy mogą rozwinąć spójny zespół, który będzie współpracował, aby osiągnąć swoje cele. Czas trwania szkolenia - 1 godzina

Cena za jedną licencję: 119,00

  Kup Cofnij