Kierowanie zespołami: Promowanie efektywnej komunikacji i współpracy

Kierowanie zespołami: Promowanie efektywnej komunikacji i współpracy

Krótki opis: Kurs omawia techniki zachęcania do skutecznej komunikacji w zespole poprzez przyjęcie właściwego stylu komunikacji i zapewnienie, aby zespół czerpał korzyści ze spotkań.

Pełen opis szkolenia: Masz zorganizowany zespół i wszyscy są zaangażowani w osiągnięcie jego celów. Jednak wspólne ukierunkowanie nie zawsze wystarcza do osiągnięcia sukcesu. Musisz dopilnować, aby członkowie zespołu umieli komunikować się z Tobą i między sobą oraz aby pracowali wspólnie jako zespół, a nie jako pojedyncze osoby. Niniejszy kurs przedstawia w skrócie korzyści z promowania komunikacji i współpracy w zespole. Obejmuje on techniki zachęcania do skutecznej komunikacji poprzez przyjęcie właściwego stylu komunikacji i zapewnienie, aby zespół czerpał korzyści ze spotkań. Kurs ten wprowadza też strategie, jakich powinni użyć liderzy, aby pobudzać współpracę w zespole, w tym promowanie wspólnych zadań i podkreślanie zorientowania na podejście zespołowe. Czas trwania szkolenia - 1 godzina

Cena za jedną licencję: 119,00

  Kup Cofnij