Kierowanie zespołami: Motywowanie i optymalizacja pracy

Kierowanie zespołami: Motywowanie i optymalizacja pracy

Krótki opis: Niniejsze szkolenie opisuje sposoby optymalizacji pracy zespołu i jego efektywności poprzez ocenę oraz informacje zwrotne.

Pełen opis szkolenia: Gdy zespoły dojrzewają, stają się coraz bardziej samodzielnie. Dlatego też liderzy zespołów muszą skoncentrować się na podtrzymaniu motywacji oraz na optymalizacji pracy ich członków. Dzięki temu mogą być pewni, że jakość pracy ich zespołów jest najlepsza. Pierwsze etapy budowania zespołu polegają na zbudowaniu w zespole świadomości powodów jego powstania i określeniu kluczowych celów, jednak gdy już funkcjonuje, lider odgrywa ważną rolę w prowadzeniu go do sukcesu. Niniejsze szkolenie opisuje sposoby optymalizacji pracy zespołu i jego efektywności poprzez ocenę oraz informacje zwrotne. Znajdziesz tutaj strategie utrzymania wysokiego poziomu pracy, w tym wykorzystanie coachingu w osiąganiu lepszych wyników oraz motywowanie poprzez współdzielenie przywództwa. Czas trwania szkolenia - 1 godzina

Cena za jedną licencję: 119,00

  Kup Cofnij