Kierowanie zespołami: Radzenie sobie z konfliktem

Kierowanie zespołami: Radzenie sobie z konfliktem

Krótki opis: Niniejszy kurs wyjaśnia przyczyny konfliktów w zespole oraz znaczenie skutecznej komunikacji w postępowaniu w sytuacjach konfliktowych. Przedstawia on metody rozwiązywania konfliktów, które bazują na najlepszych praktykach.

Pełen opis szkolenia: Zespoły odnoszące sukces charakteryzuje posiadanie jasno wyznaczonego kierunku, zaufanie wśród członków zespołu, skuteczna komunikacja oraz umiejętność szybkiego rozwiązywania konfliktów. We wczesnych fazach rozwoju zespołu każdy lider musi ustanowić struktury i procesy, które będą sprzyjać rozwojowi wspomnianych cech zespołu. Skuteczne przywództwo jest szczególnie potrzebne w fazie rozwoju zespołu zwanej ścieraniem, kiedy prawdopodobieństwo konfliktu jest największe. Dalsze istnienie zespołu zależy od lidera, który potrafi szybko rozpoznać konflikt, zdiagnozować jego przyczynę i zastosować strategie rozwiązania problemu. W ten sposób lider odbudowuje zaufanie i pozytywne relacje robocze między członkami zespołu. Niniejszy kurs wyjaśnia przyczyny konfliktów w zespole oraz znaczenie skutecznej komunikacji w postępowaniu w sytuacjach konfliktowych. Przedstawia on wiele metod rozwiązywania konfliktów, które bazują na najlepszych praktykach, i ilustruje założenia negocjacji opartych na zasadach. Poznanie zasad i strategii przedstawionych w niniejszym kursie wyposaży Cię w umiejętności umożliwiające ochronę Twoich wysokoefektywnych zespołów przed destrukcyjnym wpływem konfliktów i ukierunkowanie ich na osiąganie celów.

Cena za jedną licencję: 119,00

  Kup Cofnij