Praktyczne zastosowanie e-learningu w biznesie...


Michał Kruszyński

Project Manager


Nowe zlecenia, zwiększona ilość zamówień do realizacji w krótkim czasie:  problem, czy szansa na sukces?

Dla wielu przedsiębiorstw wizja nagłego  zatrudnienia grupy pracowników do konkretyzacji większej ilości zadań,
ich zrekrutowanie, a przede wszystkim przeszkolenie jest niemożliwe do  wykonania zwłaszcza mając ograniczenia czasowe.

E-learning otwiera przed firmami nowe  możliwości, dzięki którym podjęcie wyzwań w postaci zatrudnienia  licznej grupy nowych pracowników nie jest już problemem. Czytaj więcej...